Fælleshytten

 Til Medlemmer af Fælleshytten

 Vi har skiftet bank og der kan igen indbetales kontingent. Beløbet er 200 kr.

 

Bank Nordik 9874  3062735758

 

Der kan også betales på Mobilepay med nr 2996SY

 

Bestyrelsen modtager stadig gerne kontante beløb og donationer.

 

På forhånd tak og forbliv rask.

 

Venlig hilsen

Conny Kruse

 ___________________________________________________________

Er Påsken aflyst ?

 Nej Nej Nej .....ikke kalenderens Påske.

 Men vores fælles Påskemorgenkaffe/æg/reder i Fælleshytten er aflyst.

 Fælleshyttens bestyrelse er enige om, at vi passer bedst på os selv, hinanden og de andre, ved at følge anbefalingerne om kun at være sammen med vore nærmeste.

I øvrigt siger loven pt. at forsamlinger over 10 personer er ulovlige (uanset tilstand)

Derfor ingen tam-tam i Fælleshytten denne påske 2020. Vi opfordrer alle til at lave noget helt selv, både for og med børnene… 

...... imens vi sender hinanden gode og varme tanker.

Skal vi have lidt sjov i gaden...?

Alle Værnfolk opfordres til, uanset hvor I befinder jer    på Værnet Påskesøndag kl 9:30....

 

GÅ UDENFOR, RÅB AF DINE LUNGERS FULDE KRAFT: 

            "GOD PÅSKE"

 

Vi ses på den anden side Corona krisen. Pas på jer selv

Bestyrelsen

 

SKÅÅÅÅL

Hejsa

Sig nærmer julen

Julefrokost 3.dje juledag i Fælleshytten kl 13:00 til ???

Tag mad med til fælles buffet.

Fælleshytten giver brød

Drikkevarer til eget behov er også en god ide at huske.

Det gode humør og amerikansk lotteri er vi fælles om.

Underholdning modtages med kyshånd.

Tilmelding til bestyrelsen senest juleaften

Mvh Conny Kruse

 

 
 
 

Generalforsamling‌,‌  ‌Foreningen‌ ‌for‌ ‌Fælleshytten‌ ‌Store‌ ‌Mjøl‌,‌ ‌24.‌ ‌august‌ ‌2019‌ ‌

Conny‌ ‌Kruse‌ ‌bød‌ ‌velkommen,‌ ‌og‌ ‌dette‌ ‌års‌ ‌møde‌ ‌startede‌ ‌med,‌ ‌at‌ ‌vi‌ ‌mindedes‌ ‌vores‌ ‌spillemand‌ ‌gennem‌ ‌mange‌ ‌år,‌ ‌

Flemming,‌ ‌som‌ ‌gik‌ ‌bort‌ ‌i‌ ‌maj‌ ‌måned.‌ ‌

1)‌ ‌‌Valg‌ ‌af‌ ‌dirigent‌.‌ ‌Henry‌ ‌Schwartz‌ ‌foreslået‌ ‌og‌ ‌valgt.‌ ‌Henry‌ ‌konstaterede‌ ‌at‌ ‌generalforsamlingen‌ ‌var‌ ‌lovligt‌ ‌

indvarslet.‌ ‌30‌ ‌fremmødte.‌ ‌

2)‌ ‌‌Valg‌ ‌af‌ ‌referent‌.‌ ‌Hanne‌ ‌Larsen‌ ‌foreslået‌ ‌og‌ ‌valgt.‌ ‌ ‌

3)‌ ‌‌Formandens‌ ‌beretning‌.‌ ‌Efter‌ ‌sidste‌ ‌års‌ ‌generalforsamling‌ ‌blev‌ ‌formandsposten‌ ‌besat‌ ‌af‌ ‌Conny‌ ‌Kruse.‌ ‌Conny‌ ‌

omtalte‌ ‌årets‌ ‌arrangementer:‌ ‌Sommerfesten‌ ‌2018‌ ‌var‌ ‌som‌ ‌altid‌ ‌en‌ ‌fin‌ ‌fest.‌ ‌27/12-18‌ ‌blev‌ ‌der‌ ‌afholdt‌ ‌julefrokost,‌ ‌som‌ ‌

er‌ ‌sammenskudsgilde.‌ ‌I‌ ‌år‌ ‌var‌ ‌der‌ ‌et‌ ‌nyt‌ ‌tiltag,‌ ‌Kinesisk‌ ‌lotteri,‌ ‌som‌ ‌var‌ ‌til‌ ‌stor‌ ‌morskab‌ ‌og‌ ‌gav‌ ‌et‌ ‌pænt‌ ‌overskud.‌ ‌Der‌ ‌

var‌ ‌skænket‌ ‌flotte‌ ‌præmier‌ ‌som‌ ‌et‌ ‌luftfoto‌ ‌af‌ ‌ens‌ ‌hytte,‌ ‌navneskilt‌ ‌til‌ ‌egen‌ ‌hytte‌ ‌og‌ ‌rododendron‌ ‌til‌ ‌haven.‌ ‌Rævejagt‌ ‌

23/2-19.‌ ‌Her‌ ‌deltog‌ ‌ca.‌ ‌50‌ ‌jægere‌ ‌som‌ ‌efterfølgende‌ ‌blev‌ ‌beværtet‌ ‌i‌ ‌Fælleshytten,‌ ‌hvor‌ ‌Søren‌ ‌havde‌ ‌stået‌ ‌for‌ ‌

madlavningen.‌  ‌Påskedag-arrangement:‌ ‌Der‌ ‌var‌ ‌arrangeret‌ ‌morgenbord,‌ ‌hvor‌ ‌Conny,‌ ‌som‌ ‌et‌ ‌af‌ ‌årets‌ ‌højdepunkter,‌ ‌

har‌ ‌gemt‌ ‌æggereder‌ ‌til‌ ‌børnene‌ ‌og‌ ‌andet‌ ‌godt‌ ‌til‌ ‌de‌ ‌voksne.‌ ‌Der‌ ‌var‌ ‌i‌ ‌år‌ ‌ikke‌ ‌så‌ ‌stor‌ ‌tilslutning‌ ‌til‌ ‌arrangementet‌ ‌som‌ ‌

der‌ ‌plejer.‌ ‌Der‌ ‌var‌ ‌lavet‌ ‌et‌ ‌amerikansk‌ ‌lotteri‌ ‌med‌ ‌sponsorpræmier,‌ ‌som‌ ‌viste‌ ‌sig‌ ‌at‌ ‌være‌ ‌populær.‌ ‌Hyttefesten‌ ‌

13/7-19.‌ ‌I‌ ‌forbindelse‌ ‌med‌ ‌denne,‌ ‌var‌ ‌der‌ ‌i‌ ‌år‌ ‌arrangeret‌ ‌Bueskydning‌ ‌for‌ ‌børn‌ ‌og‌ ‌unge,‌ ‌af‌ ‌Rene‌ ‌Bornhøft‌ ‌på‌ ‌Lille‌ ‌

Mjøl,‌ ‌som‌ ‌havde‌ ‌udstyr‌ ‌med‌ ‌fra‌ ‌JAKTIA‌ ‌.‌ ‌Alle‌ ‌deltagere‌ ‌fik‌ ‌medaljer,‌ ‌hvad‌ ‌var‌ ‌meget‌ ‌populært.‌ ‌Toilettet‌ ‌er‌ ‌blevet‌ ‌

aflåst,‌ ‌da‌ ‌det‌ ‌er‌ ‌blevet‌ ‌misbrugt.‌ ‌De‌ ‌forskellige‌ ‌besøgsgrupper,‌ ‌som‌ ‌er‌ ‌kommet‌ ‌her‌ ‌har‌ ‌virket‌ ‌tilfredsstillende,‌ ‌og‌ ‌det‌ ‌

har‌ ‌været‌ ‌god‌ ‌reklame‌ ‌for‌ ‌området.‌ ‌Christian‌ ‌har‌ ‌set‌ ‌på‌ ‌hytten.‌ ‌Vestvæggen‌ ‌er‌ ‌ikke‌ ‌så‌ ‌god,‌ ‌men‌ ‌dog‌ ‌ikke‌ ‌kriminel‌ ‌

endnu.‌   ‌Dagen‌ ‌i‌ ‌dag:‌ ‌Der‌ ‌vil‌ ‌blive‌ ‌sendt‌ ‌en‌ ‌spand‌ ‌rundt‌ ‌i‌ ‌aften‌ ‌til‌ ‌indsamling‌ ‌for‌ ‌udlæg‌ ‌til‌ ‌Flemmings‌ ‌bisættelse,‌ ‌hvor‌ ‌

Conny‌ ‌havde‌ ‌arrangeret,‌ ‌at‌ ‌der‌ ‌blev‌ ‌sendt‌ ‌en‌ ‌hilsen.‌ ‌Sten‌ ‌og‌ ‌Henry‌ ‌underholder‌ ‌i‌ ‌aften.‌ ‌Referatet‌ ‌godkendt.‌ ‌

4‌)‌ ‌Fremlæggelse‌ ‌af‌ ‌regnskab‌.‌ ‌Peder‌ ‌Christensen‌ ‌var‌ ‌ikke‌ ‌tilstede,‌ ‌men‌ ‌regnskabet‌ ‌blev‌ ‌sammen‌ ‌med‌ ‌ham,‌ ‌

bestyrelsen‌ ‌og‌ ‌bilagskontrollanten‌ ‌gennemgået‌ ‌i‌ ‌går.‌ ‌Regnskabet‌ ‌blev‌ ‌omdelt,‌ ‌og‌ ‌der‌ ‌kunne‌ ‌stilles‌ ‌spørgsmål.‌ ‌Der‌ ‌

var‌ ‌ingen‌ ‌og‌ ‌det‌ ‌blev‌ ‌godkendt.‌ ‌ ‌

5‌)‌ ‌Indkomne‌ ‌forslag‌.‌ ‌Ingen‌ ‌

6)‌ ‌‌Bestyrelsen‌ ‌foreslår‌,‌ ‌der‌ ‌udloddes‌ ‌4‌ ‌støttebeviser‌ ‌i‌ ‌år.‌ ‌Vedtaget.‌ ‌

7‌)‌ ‌Godkendelse‌ ‌af‌ ‌næste‌ ‌års‌ ‌budget;‌ ‌herunder‌ ‌fastsættelse‌ ‌af‌ ‌kontingent‌ ‌og‌ ‌indmeldelsesgebyr‌ ‌for‌ ‌det‌ ‌næste‌ ‌

år.‌‌  ‌Kontingent‌ ‌kr.‌ ‌200,-.‌  ‌Indmeldelsesgebyr‌ ‌kr.‌ ‌0,-‌ ‌blev‌ ‌foreslået‌ ‌og‌ ‌vedtaget‌ ‌ ‌

8)‌ ‌‌Valg‌ ‌af‌ ‌3‌ ‌bestyrelsesmedlemmer‌‌ ‌for‌ ‌en‌ ‌2-årig‌ ‌periode.‌ ‌På‌ ‌valg:‌ ‌Per‌ ‌Groth‌ ‌(ændret‌ ‌til‌ ‌modtager‌ ‌ikke‌ ‌genvalg)‌ ‌Per‌ ‌

Brødsgård‌ ‌forslået‌ ‌og‌ ‌valgt.‌ ‌Conny‌ ‌Kruse‌ ‌(modtager‌ ‌genvalg),‌ ‌genvalg.‌ ‌Peder‌ ‌Christensen‌  ‌(modtager‌ ‌ikke‌ ‌genvalg)‌ ‌

Birgitte‌ ‌Neto‌ ‌Pil‌ ‌foreslået‌ ‌og‌ ‌valgt.‌ ‌

 9)‌ ‌‌Valg‌ ‌af‌ ‌bilagskontrollant‌.‌ ‌Hanne‌ ‌Larsen,(modtager‌ ‌genvalg),‌ ‌genvalg‌ ‌ ‌

10)‌ ‌‌Lodtrækning‌ ‌af‌ ‌støttebeviser‌.‌ ‌Der‌ ‌blev‌ ‌udtrukket‌ ‌følgende:‌ ‌Henning‌ ‌Dybkær‌ ‌Kristensen,‌ ‌Bølling‌ ‌(ikke‌ ‌tilstede),‌ ‌

Bent‌ ‌Nielsen,‌ ‌Fredericia‌ ‌(donerer),‌ ‌Jytte‌ ‌Ahlgreen‌ ‌Møller,‌ ‌Silkeborg‌ ‌(donerer),‌ ‌Rasmus‌ ‌Tolstrup‌ ‌(donerer)‌ ‌herefter‌ ‌er‌ ‌

der‌ ‌16‌ ‌beviser‌ ‌tilbage.‌ ‌

11)‌ ‌‌Eventuelt‌.‌ ‌Jens‌ ‌fra‌ ‌”Bussen”‌ ‌spurgte‌ ‌om‌ ‌der‌ ‌igen‌ ‌vil‌ ‌blive‌ ‌arrangeret‌ ‌sejltur‌ ‌til‌  ‌Bjerregård‌ ‌eller‌ ‌traktortur‌ ‌ud‌ ‌på‌ ‌

engene‌ ‌i‌ ‌lighed‌ ‌med‌ ‌tidligere.‌ ‌Søren‌ ‌Smed‌ ‌svarede‌ ‌på‌ ‌dette:‌ ‌Det‌ ‌vil‌ ‌der‌ ‌nok‌ ‌gøre‌ ‌på‌ ‌et‌ ‌tidspunkt.‌ ‌Vi‌ ‌gik‌ ‌fra‌ ‌det‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌

afveksle‌ ‌lidt.‌ ‌Hanne‌ ‌Smed‌ ‌spurgte‌ ‌hvad‌ ‌prisen‌ ‌vil‌ ‌være‌ ‌for‌ ‌aftenens‌ ‌arrangement.‌ ‌Conny‌ ‌svarede‌ ‌på‌ ‌dette:‌ ‌kr.‌ ‌125,-‌ ‌

Mødet‌ ‌hævet!‌ ‌

Referent:‌ ‌Hanne‌ ‌Larsen‌ ‌

 ‌

 
 
STRUDSEFEST og GENERALFORSAMLING
I FÆLLESHYTTEN    24.08.19
 
Officiel indkaldelse til; 
Generalforsamling i Fælleshytten lørdag den 24 august 2019 kl 13:00
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag indleveres til bestyrelsen senest 8 dage før.
 
Sommerfest 24 august kl ca 18:00 eller når Kæmpe Kyllingen er klar.
Tilmelding til sommerfesten kan foretages til hele bestyrelsen frem til den 15 august.
KOM BAR DO  
    DAGSORDEN      
For generalforsamling den 24.08.2019 kl. 13:00 i FÆLLESHYTTEN ST. MJØL  
             
             
1 Valg af dirigent        
2 Valg af referent        
3 Formandens beretning        
4 Fremlæggelse af regnskab      
5 Indkomne forslag        
6 Udlodning af antal støttebeviser til vedtagelse    
7 Næste års budget        
8 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er;    
  Per Groth   ( modtager genvalg )    
  Conny kruse ( modtager genvalg )    
  Peder Christensen ( modtager ikke valg )    
9 Valg af bilagskontrollant. På valg er;      
  Hanne Larsen ( modtager genvalg )    
10 Trækning af støttebeviser. Jf. punkt 6      
11 Evt.  Emner under dette punkt kan ikke sættes til afstemning.
             
             
             
  NB. HUSK DIT KONTINGENT FOR 2019 ER 150 KR  
  som endnu kan nås indbetalt på      
             
  9570 11622305 Danske bank    
 
Venlig hilsen   
Bestyrelsen

Fælleshytten arrangerer:

 BUESKYDNING

 For børn og unge op til konfirmationsalderen.

Lørdag den 13.07 Kl. 11:00 til ca 12:30.

Med RIGTIGE Buer og pile.

 

Ingen Hokus Pokus, blå briller eller gul maling denne gang.

Skydningen bliver af sikkerhedsmæssige årsager holdt på marken bag Rene´s hytte på Lille Mjøl 130.

Hvor Rene´ sammen med sine hjælpere står for;

skydebane, målskiver, buer mv. Og Fælleshytten står for lidt salg af øl, vand og sandwich.

Rene´ Bornhøft,  Lille Mjøl kommer med udstyr fra sportsforretningen;  

     JAKTIA

Åboulevarden 65, Horsens

  www.sportshuset.eu

PRÆMIER og MEDALJER sponsoreres af:

Jaktia Horsens og lokale sponsorer.

 VEL MØDT     Vi glæder os til at se Robin Hood`erne :-)      

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

STRUDSEFEST og GENERALFORSAMLING I FÆLLESHYTTEN    24.08.19

  

Officiel indkaldelse til; 

 

Generalforsamling i Fælleshytten lørdag den 24 august 2019 kl 13:00

 

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag indleveres til bestyrelsen senest 8 dage før.

 

Sommerfest 24 august kl ca 18:00 eller når Kæmpe Kyllingen er klar.

 

Tilmelding til sommerfesten kan foretages til hele bestyrelsen frem til den 15 august.

 

KOM BAR DO  

 

Venlig hilsen   

 

Bestyrelsen

Påskemorgenkaffe 2019

Traditionen tro mødes vi igen kl 9:30 Påskemorgen i Fælleshytten.
Medbring selv; kaffe, pålæg, service og lidt mønt til amerikansk lotteri.
Vi sørger for: rundstykker og fjol til både børn og barnlige sjæle.
Send gerne en sms til Conny 40 45 92 52 om:
Hvormange voksne/ børn/ rundstykker der skal lande i jeres turban. 
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamlingen i Fælleshytten 2018:  Klik her

 

Indkaldelse til Generalforsamlingen i Fælleshytten:

Lørdag den 25. aug. 2018 kl.13.00

Derefter:

Sommerfest 25. august kl. 18.00

Fra Conny Kruse

Havetraktor ringkørsel  Lørdag den 14. juli kl. 9.30

Også i år afholdes havetraktor ringkørsel for børn og barnlige sjæle ved Fælleshytten.
Rundstykker er til stede kl 9:30.
Kaffe o.lign medbringes. 
 

 1. Første heat for børn køres kl. 10:00.  

 2. Senere, efter brændstofpåfyldning, kører de barnlige sjæle

 

 

PÅSKEMORGEN i Fælleshytten
 
Kl. 9:30 fælles kaffe. Medbring kaffe, pålæg og bestik
Der kan købes rundstykker. Påskeæg til børn og barnlige sjæle. TILMELDING nødvendigt hos Conny 40 45 92 52. Der vil være et oplæg om traditionens opståen.
Der serveres suppe for de hardcore over middag.
 
KONTINGENT, såfremt du ikke har fået klaret dine 150,-kr for 2018 endnu er konto
9570 11622305. Husk at skrive navn og email på din indbetaling
 
 
 
På bestyrelsens vegne takker jeg.
Venlig hilsen
Conny Kruse

Referat fra generalforsamlingen 2017    Klik her

 

Udskriv indkaldelse til generalforsamlingen den 26. august 2017

 

 

Foreningen Fælleshytten store Mjøl

 

I henhold til foreningen love indkaldes herved til ordinær generalforsamling.

 

Lørdag den 26. aug. 2017 kl.15.00

 

 

 

Mødet holdes i fælleshytten.

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

1) Valg af dirigent.

 

 

 

2) Valg af referent.

 

3) Formandens beretning.

 

4) Fremlæggelse af regnskab, samt godkendelse af dette.

 

5) Indkomne forslag.

 

1. Bestyrelsen foreslår at der udloddes 10 støttebeviser.

 

2. Bestyrelsen foreslår. At indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og ikke som der står i vedtægterne, senest d. 14 juli.

 

3. Bestyrelsen foreslår at regnskabsåret ændres fra 1.juli til 30. juni, til 1. januar til 31.    december (kalenderåret).

 

4. Forslag fra generalforsamlingen 2016, at §7 stk. 8 samt §9 stk. 2 ændres fra revisor til bilagskontrolant.

 

6 Godkendelse af næste års budget; herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det næste år.

 

  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

 

På valg:Conny Kruse (modtager genvalg)                                                                                                  Peder Christensen (modtager genvalg)                                                                                       Grethe Hansen (modtager genvalg)

 

8. Valg af revisor/bilagskontrolant.

 

9. Lodtrækning af støttebeviser.

 

10. Eventuelt.

 

 P. b. v.        Hans Peter Jensen

 

Aktiviteter ved Fælleshytten lørdag d. 8.juli fra kl. 9.30
 
Der vil i år være Ringridning på Havetraktor for både børn og voksne. Banen er ved Fælleshytten på Store Mjøl. Der vil også være evt. andre aktiviteter samme steds.
Vi mødes kl 9:30 til medbragt kaffe og ost. Der er nogen som sørger for rundstykker.
Løjerne afvikles fra 10:00 til ca. 12:00, hvor der vil være præmie overrækkelse.
  
Mange tak 
Venlig hilsen   Conny kruse

Bestyrelsesmøde

Fra Conny Kruse og HP
 
Fra bestyrelsesmøde i Fælleshytten i påsken.
 
Vigtige datoer:
  
Den 08.07.17 kl. 10:00 Formiddag.
Afholdes diverse aktiviteter med udspring fra Fælleshytten Store Mjøl
Der påtænkes ringridning på havetraktorer, samt evt. skydekonkurrencer.
Alle er velkomne.
  
Den 26.08.17 kl. 15:00
Afholdes generalforsamling i Fælleshytten
samme dag holdes sommerfest kl. 18:00
  
Den 27.12.17 kl. 13:00
Afholdes julefrokost i Fælleshytten.
  
Venlig hilsen
Conny Kruse
 
Påskefrokosten 2017
En ordentlig mandesnak skal der til

 Den 20. marts 2017

      FÆLLESHYTTEN 2017      
HUSK!! HUSK !! HUSK !! HUSK !! HUSK !! HUSK !! HUSK !!  
               
Det blev vedtaget på sidste generalforsamling at lade kontingentet stige til,
               
150,-KR som helst ses overført på netbank til konto  9570   11622305
               
Der kan selvfølgelig stadig betales til Peder, Store Mjøl 73. Mobil 40627674
peder-c@hotmail.com          
               
               
               
PÅSKE MORGEN KAFFE , som sædvanlig påskemorgen kl. 9:30  
               
Conny forsøger at komme rundt i løbet af påsken. Men i må også gerne  sms
               
Hvor mange  BØRN /  voksne  og antal rundstykker.  Conny  40459252  
               

 

 

 

 

 

18. sept

Referat fra generalforsamlingen 2016

Læs her

 

 

18. juli

Fælleshytten indkalder til generalforsamling 

den 20. august 2016 kl.15 i Fælleshytte

Se indkaldelse her

Kontingent kr.100 kan betales via netbank overførsel til            kontonr. 9570 11622305
Der kan også betales til Peder Christensen Store Mjøl nr 73 tlf: 40627674 E-mail : peder-c@Hotmail.com

Julefrokost

Der er julefrokost på værnet den 27 dec. kl 13 i fælleshytten.

Meld lige tilbage om I kommer og hvilken ret i gerne vil komme med.

ALLE er velkommen nye som gamle medlemmer af felleshytten
 
Mvh. Peder Christensen
E-mail: peder-c@Hotmail.com
Tlf: 40627674
 

30. august

Generalforsamling i Fælleshytten den 22. august

Læs referatet her....

 

Et lille opråb fra bestyrelsen....

der er betydelig kontingentrestance hvorfor medlemmerne anmodes om at indbetale kontingent snarest.  

Kontingent kr.100 kan betales via netbankoverførsel til:

kontonr.  9570  11622305

 

eller direkte til kassereren:

Peder Christensen Store Mjøl nr 73

tlf: 40627674 , E-mail : peder-c@Hotmail.com

 

1. august

Fælleshytten indkalder til generalforsamling 

den 22. august 2015 kl.10 i Fælleshytten

Se indkaldelse her

Kontingent kr.100 kan betales via netbank overførsel til            kontonr. 9570 11622305
Der kan også betales til Peder Christensen Store Mjøl nr 73 tlf: 40627674 E-mail : peder-c@Hotmail.com

"Foreningen Fælleshytten på Store Mjøl" er nu stiftet.

Den stiftende generalforsam i "Foreningen Fællehytten på Store Mjøl" blev ofholdt fredag den 29. august i Fælleshytten.

En god generalforsamling med livlig debat, forskellige meninger, og ikke mindst i god tone. Det har været en lang og svær proces, men nu er foreningen en realitet.

Bestyrelsen har konstitueret sig:

Formand:         Hans Peter Jensen         hanspeterj4@gmail.com

Næstformand:  Karsten Lund                 vera.lund@hotmail.dk

Kasserer:          Peder Christensen         peder-c@hotmail.com

Sekretær:        Grethe Hansen               grethe123861@hotmail.com

Best.medl.:      Steen Jørgensen            steenogbirthe@gmail.com

Læs referat her

Læs vedtæget her    (denne udgave af vedtægterne er ikke underskrevet, men de kommer på denne side senere med underskrifter)

Budget for det kommende år:

Kassebeholdning 31/8 2014         kr. 7434,07

Forventet indtægt kommende år kr. 7000,00

Forventet udg. kommende år      kr. 4125,00

 

Plan klar for Fælleshytten

Der er nu en plan klar for fælleshytten der består af 2 dele:

I første omgang bliver der forsøgt at sælge 60 støttebeviser af 500 kr for at skaffe penge til køb af hytten.

Beviserne er udelukkende en økonomisk hjælp til at købe hytten….

Efterhånden som økonomien tillader det bliver beviserne tilbagekøbt.

Der trækkes lod om rækkefølgen af tilbagebetalinger…

Det er et lån der ydes den forening som dannes.

2. fase:

Stiftelse af en forening med navnet:

Foreningen Fælleshytten på Store Mjøl.

Der indkaldes via hjemmesiden og opslag til stiftende generalforsamling fredag den 29. august kl. 18.

Der er udarbejdet et forslag til vedtægter.

Dannes denne foreningen kan personer med relation til området melde sig ind og betale et kontingent på 100 kr.  

Foreningen får rådighed over midlerne fra salg af støttebeviser og kan købe hytten.

Læg mærke til at købet af støttebeviser ikke automatisk er et medlemskab af foreningen… og uanset hvor mange beviser man køber giver det ikke på nogen måde fordele.

Man skal altså melde sig ind i foreningen for at kunne bruge hytten på de præmisser der bliver.  

Denne sag er landet med en yderst fornuftig og kreativ plan…

Der ønskes tillykke med resultatet med håbet om at planerne bliver realiseret.

Husk:

Der er stiftende generalforsamling

fredag den 29. august kl. 18. i fælleshytten.

 Se:  støttebeviser  -  vedtægter stiftende generalforsamling

Støttebeviser kan købes hos:

Peder Christensen

tlf. 40627674   mail: peder-c@hotmail.com

Hytte nr. 73 St. Mjøl   (tvillinghuset)

  

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I dag | 10:28
Forside har modtaget 20
11.05 | 09:41
Hytter til salg har modtaget 36
26.02 | 08:48
Reguleringsjagt 2020 har modtaget 3
21.02 | 21:37
Værn-formænd på tur har modtaget 2
Du kan lide denne side