Generalforsamling

 

Den 10. juli 2021

 Beslutningsreferat fra generalforsamlingen den 10. juli 2021 klik her

 Indkaldelse til generalforsamling 2021 klik her  

 

Indkaldelse til generalforsamling 2020 klik her  

 Referat fra generalforsamling 2020 i Bork Hallen

 

Se beslutningsreferat fra Generalforsamlingen 2019 Klik her

 

 Generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i

Foreningen af Hytteejere på Værnet

Lørdag den 13. juli kl. 13.30 i Sydladen.

Se indkaldelsen klik her 

 

 9. dec 2018
Orientering fra Bestyrelsen                                                                 
Der har været stille i lang tid vedrørende lejeaftalen. Hytteejerforeningen har, som I nok husker, sendt en ansøgning den 24. maj 2018 til Fredningsnævnet, sammen med RKSK Kommune. Vi har søgt om dispensation fra § 9.2 i Fredningskendelsen, således at enighed med et kvalificeret flertal af lodsejerne skal gælde for alle. Det har vi ikke fået svar på endnu. Vi har den opfattelse at årsagen til ventetiden er at der arbejdes med sagen.
 
Før sommerferien anmeldte en lodsejer en hytteejer til Politiet i Ringkøbing, for ulovligt at have en hytte liggende på hans matrikel. Lodsejeren mente at hytten var ulovlig når hytteejern ikke ville skrive under på den kontrakt som lodsejer har sendt ham. Hytteejer har betalt 4630 kr. som alle andre, og lodsejer har modtaget beløbet.
Politiet i Ringkøbing har pr. brev meddelt at de afviser sagen, da der ikke er grundlag for en sigtelse mod hytteejeren. Han har efter Politiets opfattelse ikke gjort noget ulovligt.
P.b.v.
Peder Mathisen
 
 

Generalforsamling 2018

Se dagsorden

Se dagsorden med referat

 

Grundleje 2018

 

4300 kr.+330 kr (renovation)= 4630 kr. for alle Hytteejere

 

-----------------------

 

Fra Hytteejerforeningens Generalforsamling

 

14. juli 2018

 

248 af Hytteejerforeningens 327 medlemmer mødte frem og støttede enstemmigt op om, at den kontrakt der er indgået med 7 lodsejere, er den der skal gælde for alle 327 Hytteejere. Også for dem der har hytter hos de 3 lodsejere der ikke er med i aftalen.

 

Hytteejerforeningen og de 7 lodsejere, har fremsendt ansøgning til Fredningsnævnet via Ringkøbing/Skjern Kommune, om dispensation fra fredningskendelsens § 9.2 der kræver enighed mellem alle 10 lodsejere og Hytteejerforeningen.

 

Ansøgningen går på at give dispensation til at ophøje kontrakten som 7 lodsejere og Hytteejerforeningen er enige om, til at gælde for alle 10 lodsejere efter princippet om et kvalificeret flertal hos lodsejerne.

 

Ansøgningen giver opsættende virkning for betaling af den grundleje de 3 lodsejere der står udenfor aftalen forlanger, hvorfor alle hytteejere, senest 1. august, skal betale:

 

4300 kr. i Grundleje

 

 + 330 kr. til Renovation

 

 I alt 4630 kr.

 

 

 

Den 9. juni 2017
 
Til Lodsejere og Hytteforeningens bestyrelse
 
For god ordens skyld kommer her et referat af det vi besluttede på mødet den 10. juni 2017
 
Fremmødte: 
Lodsejere: Helge Thomsen, Niels Jørgen Madsen,Claus Sommer, Henning Højhus, Jan Skovfoged, Kim Bloch
 
Hytteforeningen:   Peder Christensen, Jens Balle, Jan Lings, Torben Morel, Peder Mathisen.
 
 
1: Beregning af grundleje 2017:
Med baggrund i at Ringkøbing / Skjern Kommune ved en fejl, opkrævede moms af renovationsafgiften i 2016, nemlig moms af kr. 330 = 82,5 kr. skulle dette beløb modregnes i 2017. Hvilket Kommunen også har gjort i lodsejernes renovationsafgift. 
Med udgangspunkt i grundlejen i 2008 på kr. 3500 + pristalsregulering, bliver grundlejen i 2017 beregnet til:
3500 X (101,8 : 89,8)  + 330 = 4297,70 : herefter fratrækkes for meget betalt moms i 2016 på kr.  82,5 =     4.215 kr. i 2017.
 
2.
Vi talte om problematikken vedr. vand. I den forbindelse er vi enige om at finde en løsning i 2018, når vi skal have aftalen op til revision.
 
3.
I forbindelse med aftale for 2018 blev vi enige om at tale sammen i god tid, og lodsejerne, ved Helge Thomsen, indkalder til møde i januar/februar 2018.
 
4 .
Gensidig orientering:
Jagtleje uændret 2000 kr.
Alle lodsejere er som tidligere velkommen til Hytteforeningens generalforsamling med efterfølgende fest i Sydladen.
Enkelte har skiftet mail adresse og vi fors at søgte at pejle os frem til de rigtige.
 
Ref:
Peder Mathisen
 
 
 
 

Den 14. juni 2016

Møde Hytteejerbestyrelse / lodsejere den 10. juni 2016 på Sdr. Bork Kro.

Deltagere:

Lodsejere:

Helge Thomsen, Svend E. Sørensen, Claus Sommer, Niels Jørgen Madsen, Kim S. Bloch, Kirsten Skovfoged, Henning Højhus

Afbud: Mieke  Terra

Fravær uden afbud: Karen Sommer, Mogens Kristoffersen

 Hyttebest.:  Jens Balle, Peder Christensen, Jan Lings, Torben Morel,  Peder Mathisen

Afbud: Peter  Bülow

 Formål: I fællesskab at beregne / aftale årets grundleje baseret på nettopristal + renovation samt gensidig orientering, primært vedr. hytter og lokalområdet, således at risiko for myter og misforståelser  minimeres.

 Pkt. 1 

Grundleje fra 1/8 2016 til 31/7 2017 beregnes til  kr. 3921 + renovation kr. 412.

Samlet grundleje fra 1/8 2016 er således kr. 4333.

Renovation, der betales via lodsejernes skattebillet, er i år steget fra kr. 305 til kr. 412.

En stigning på 107 kr. Dette har givet anledning til at hyttebestyrelsen er i gang med at undersøge årsagen, som uden tvivl skal findes i manglende sortering af affald som henkastes i dagrenovationscontainerne. En problematik vi ikke er ubekendte med.

Endvidere drøftedes vandprisen som i de senere år også er steget, men indeholdt i grundlejen.

Lodsejerne og Hytteejerforeningen aftalte at åbne for en forhandling vedr. dette når der skal forhandles ny kontrakt i 2018.

 Pkt. 2

Orientering om afslutningen på sagen om adresser i området med enkelte skilte således at redningstjenesten kan finde frem. Sagen er pt. til partshøring.

Vi fik tilsagn om at måtte opsætte hjertestarter på Hyrdehuset og samtidig ”låne” lidt strøm.

 Pkt. 3

Gensidig orientering. Jagtleje var ikke kendt på tidspunktet.  Mødet slut.

Foreningen var vært for lidt til maven.

 Ref. P. M

19. juli

Grundleje 2015:

Grundleje for hytterne på Værnet, er på et møde med lodsejerne, den 15. juni 2015, beregnet til:

kr. 4218 inkl. renovation og vand.

Det er det beløb der skal betales uanset om der opkræves mere eller mindre.

 

Referat fra generalforsamling 2015

Læs beretning (tale papir)

 

19. juni

Indkaldelse til generalforsamlingen den 11. juli kl. 13.30

Klik her

13. juli

Grundlejen for 2014 er beregnet til kr. 4189 ialt... incl. vand

Generalforsamling 2014... se referat her  

 

15. juni 2014 

Generalforsamlingen 2014 afholdes lørdag den 12. juli kl. 13.30

Dagsorden udsendes senest 2 uger før (ifølge vedtægter)

Se dagsorden   her

-----------------------------------------

 

Alle lodsejere har nu underskrevet standardlejekontrakten

Fredningskendelsens § 9.2 vedr. Værnhytter er dermed opfyldt

Læs Referat her

Læs beretning her (talepapir)

 

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling den 13. juli kl.13.30 i Sydladen

Se indkaldelse/dagsorden her

 

Generalforsamling og hyttefest..

I følge vedtægterne afholdes Generalforsamling og Hyttefest den 2. lørdag i juli.

I 2013 den 13. juli i Sydladen:

Generalforsamling kl. 13.30 og Hyttefest kl. 18.00.

Ifølge vedtægterne:

"Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før og skal udsendes sammen med indkaldelsen"

"Indkaldelsen udsendes mindst 14 dage før generalforsamlingen"

Forslag kan sendes til Peder Mathisen på Mail: pma@pc.dk eller sendes via "Din mening" nederst på hjemmesidens forside. 

Se vedtægter her

Se generalforsamling 2012 her

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 19:59
Generalforsamling har modtaget 6
18.09 | 19:07
Snapsetur har modtaget 1
15.09 | 19:06
Bådelauget Store Lo har modtaget 1
23.08 | 11:35
ALARM/Hjertestarter har modtaget 5
Du kan lide denne side