Standardside

Den 14. juni 2016

Møde Hytteejerbestyrelse / lodsejere den 10. juni 2016 på Sdr. Bork Kro.

Deltagere:

Lodsejere:

Helge Thomsen, Svend E. Sørensen, Claus Sommer, Niels Jørgen Madsen, Kim S. Bloch, Kirsten Skovfoged, Henning Højhus

Afbud: Mieke  Terra

Fravær uden afbud: Karen Sommer, Mogens Kristoffersen

 Hyttebest.:  Jens Balle, Peder Christensen, Jan Lings, Torben Morel,  Peder Mathisen

Afbud: Peter  Bülow

 Formål: I fællesskab at beregne / aftale årets grundleje baseret på nettopristal + renovation samt gensidig orientering, primært vedr. hytter og lokalområdet, således at risiko for myter og misforståelser  minimeres.

 Pkt. 1 

Grundleje fra 1/8 2016 til 31/7 2017 beregnes til  kr. 3921 + renovation kr. 412.

Samlet grundleje fra 1/8 2016 er således kr. 4333.

Renovation, der betales via lodsejernes skattebillet, er i år steget fra kr. 305 til kr. 412.

En stigning på 107 kr. Dette har givet anledning til at hyttebestyrelsen er i gang med at undersøge årsagen, som uden tvivl skal findes i manglende sortering af affald som henkastes i dagrenovationscontainerne. En problematik vi ikke er ubekendte med.

Endvidere drøftedes vandprisen som i de senere år også er steget, men indeholdt i grundlejen.

Lodsejerne og Hytteejerforeningen aftalte at åbne for en forhandling vedr. dette når der skal forhandles ny kontrakt i 2018.

 Pkt. 2

Orientering om afslutningen på sagen om adresser i området med enkelte skilte således at redningstjenesten kan finde frem. Sagen er pt. til partshøring.

Vi fik tilsagn om at måtte opsætte hjertestarter på Hyrdehuset og samtidig ”låne” lidt strøm.

 Pkt. 3

Gensidig orientering. Jagtleje var ikke kendt på tidspunktet.  Mødet slut.

Foreningen var vært for lidt til maven.

 Ref. P. M

Fra historiebogen

Den 9. juni 2017
 
Til Lodsejere og Hytteejerforeningen 
 
For god ordens skyld kommer her et referat af det vi besluttede på mødet den 10. juni 2017
 
Fremmødte: 
Lodsejere: Helge Thomsen, Niels Jørgen Madsen,Claus Sommer, Henning Højhus, Jan Skovfoged, Kim Bloch
 
Hytteforeningen:   Peder Christensen, Jens Balle, Jan Lings, Torben Morel, Peder Mathisen.
 
 
1: Beregning af grundleje 2017:
Med baggrund i at Ringkøbing / Skjern Kommune ved en fejl, opkrævede moms af renovationsafgiften i 2016, nemlig moms af kr. 330 = 82,5 kr. skulle dette beløb modregnes i 2017. Hvilket Kommunen også har gjort i lodsejernes renovationsafgift. 
Med udgangspunkt i grundlejen i 2008 på kr. 3500 + pristalsregulering, bliver grundlejen i 2017 beregnet til:
3500 X (101,8 : 89,8)  + 330 = 4297,70 : herefter fratrækkes for meget betalt moms i 2016 på kr.  82,5 =     4.215 kr. i 2017.
 
2.
Vi talte om problematikken vedr. vand. I den forbindelse er vi enige om at finde en løsning i 2018, når vi skal have aftalen op til revision.
 
3.
I forbindelse med aftale for 2018 blev vi enige om at tale sammen i god tid, og lodsejerne, ved Helge Thomsen, indkalder til møde i januar/februar 2018.
 
4 .
Gensidig orientering:
Jagtleje uændret 2000 kr.
Alle lodsejere er som tidligere velkommen til Hytteforeningens generalforsamling med efterfølgende fest i Sydladen.
Enkelte har skiftet mail adresse og vi fors at søgte at pejle os frem til de rigtige.
 
Ref:
Peder Mathisen
 
 

Den 8. juni 2013

Bestyrelsen mødtes i aftes med lodsejerne. Vi har en fællesbeslutning om at mødes når pristallet for april foreligger. Grundlejen 2013 blev beregnet på baggrund af dette indeks.

Flere fælles anliggende blev drøftet bl.a. har mange i år rykket for en dato for hvornår der åbnes for vandet på Værnet.

Det forholder sig således at det er naturens gang der afgør det. Der bliver hvert år åbnet for vandet når man har sikkerhed for at tappestederne ikke frostsprænges.

Vi havde et rigtigt godt møde, i en meget positiv ånd, med 8 ud af 10 lodsejere. 

Peder Mathisen

 

19. juli

35 Hytteejere mødte op i Bork Forsamlingshus søndag formiddag, til en spændende beretning om Værnengene

De to formænd for Værnene, Niels Jørgen Madsen og Knud Madsen, der om nogen kender historien om Værnengene, var veloplagte, og indviede os i engenes historie frem til nutiden, og i de problematikker der gennem flere generationer har udløst interessekonflikter i området.

Fjorden, og ikke mindst forsøget på at regulere saltindholdet heri, er absolut ikke uden betydning for fuglenes ynglemuligheder på engene.

Et yderst interessant foredrag om et område vi er en del af.  

Peder

 ---------------------------------------------------

12. juli

Værnengenes historie

- et engområde med interessekonflikter

Søndag den 19. juli vil Niels Jørgen Madsen, formand for Dagsletternes Værn, og Knud Madsen, formand for Hartkorns Værn, fortælle om Værnengenes historie og drift.

Et engområde med mange interessekonflikter gennem tiden.

Arangementet holdes i Sdr. Bork nye Forsamlingshus søndag den 19. juli kl. 10.

Medbring selv kaffe og brød.

Det nye Forsamlingshus, der er bygget af frivillige fra egnen for fondsmidler, har sin egen historie og er et besøg værd.

Arrangør: Foreningen af Hytteejere på Værnet

Tlf. 30282508

 

 

21. okt. 2014

Oplevelser på Værnet den 1. september 2014, skrevet af Anette Laursen til bladet "Jagthunden"

Læs.  "En hund af ret kaliber"

 

 

25. februar 2013

Reguleringsjagten på Værnet blev igen et tilløbsstykke...

Reguleringsjagten er en populær jagt hvor lokale jægere, hyttefolk og andre med tilknytning til Værnet, mødes i et forsøg på at indkredse Mikkel. Ca. 80 gæve jægere (antal oplyst af måske pålidelig kilde) deltog i sæsonens sidste jagt. Der blev leveret en ræv til paraden og der er forlydender om at der er set mindst et par stykker eller tre mere. Vejret var fint, men en kold vind gav en del blåfrosne næser. Det var der dog råd for idet folket omkring Fælleshytten på Store Mjøl, ved jagtens afslutning, var klar med varm suppe og brystdråber til forebyggelse af lidt af hvert.

 

 

 
 
 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.11 | 10:25
ALARM/Hjertestarter har modtaget 1
02.11 | 10:22
Forside har modtaget 24
19.10 | 11:06
Renovering af hytter har modtaget 1
02.10 | 14:27
Hytter til salg har modtaget 39
Du kan lide denne side