Bådelauget Store Lo

 

Lørdag den 11. sept. kl.11 blev der afholdt møde i Bådelauget Store Lo.

Indledningvis repeterede vi det historiske i, at vi gennem tiden har bevaret muligheden for at  sejle på Store Lo og Vestfjorden, og at vi også har bevaret muligheden for at fiske langs sejlruten i Vestfjorden.

Vi sendte en venlig tanke til makkerparret Kjeld Tørnæs og Bent Pedersen, der ved tæft og en god portion stædighed, fulgte Fredningen til dørs, og fik Bådelaugets ønsker indføjet i fredningskendelsen, således at vi i fremtiden kan nyde den herlighedsværdi der er i en sejltur på Store Lo og videre ud på Vestfjorden.

Kære medlemmer: Det forpligter.... pas godt på den gevinst. 

--------

Kasserer Torben Morel fik styr på medlemskartoteket og nye medlemmer fik anvist bådpladser.

-------

På mødet blev der livligt talt om "ryddelighed" på bredden langs Store Lo. Det må da siges at der var forskellige opfattelser af hvad "ryddelighed" er.

Der ligger gamle både hvor vi ikke kender ejermanden. Nogle af dem kan nok fjernes, men det kræver at vi forsøger at finde ejermanden. Vi kan ikke bare fjerne dem fra en kant. 

(Regnen dæmpede gemytterne lidt)

En oprydningsdag i foråret vil nok være på sin plads, og med den store interesse der blev udvist for netop den debat, forventes der mange hjælpere den dag.

Et medlem har gjort opmærksom på at han har fremstillet et nyt sæt numre til bådpladserne, som vi kan få når der bliver behov for det. (godt initiativ. Tak for det.)

-----------------

Vi har søgt RK/SK kommunes Landskab og Miljø afdeling om tilladelse til at oprense den sidste  del af Store Lo mod Vestfjorden. En medarbejder fra RK/SK Kommune har besigtiget forholdene på en sejltur.

Vores håb er at ansøgningen imødekommes.

(Seneste. Oprensningen i November er godkendt af RK/SK Landskab og Miljø  👍)

Peder

 

 

 

 

Indkaldelse til møde i Bådelauget Store Lo lørdag den 11. september kl. 11.00 klik her

 

Den 16. august. 2021

Til medlemmer af ”Bådelauget Store Lo”

 Mødeindkaldelse:

 Lørdag den 11. september 2021 kl. 11.00 ved broen over Store Lo.

 (Normalt holdes mødet 1. lørdag i september, men af forskelige årsager kan det ikke lade sig gøre i år)

 Det er ikke et møde med fast dagsorden, men det er en god lejlighed til at udveksle meninger, erfaringer og gode ideer, samt hilse på nye medlemmer.

Kassereren Torben Morel, får på dette møde ”justeret” sit medlemskartotek

 Nye medlemmer vil blive anvist og registreret på de pladser der er ledige.

 Samtidig kan vi få ryddet lidt op hvis der er behov for det.

(kan vi planlægge en oprydningsdag hvor udtjente både og andet gammelt grej fjernes?)

 Det er også på det møde vi beslutter de tiltag der skal gøres evt. med nye nummerskilte eller andre forbedringer.

 Tak til de medlemmer der i årets løb, på frivillig basis, hjælper til med at holde arealer ryddelig samt slår græs langs Store Lo.

 

 Foreningen giver en lille forfriskning, og vi kan få en snak om ”det der rører sig”.

 Velmødt til et hyggeligt møde.

 På vegne af ”Bådelauget Store Lo”

 Peder Mathisen                                              kasserer:  Torben Morel

Birkevej 14                                                                     Sandvadvej 20

8740  Brædstrup                                                              8765  Klovborg

tlf. 30282508                                                                  tlf. 71940409

Mail: pedermathisen1@gmail.com                                mail: morel@fibermail.dk                        

Foreningens ny mail adresse:    storelobaadelaugh@gmail.com

 

 

 

 

Indkaldelse til møde i "Bådelauget Store Lo" lørdag den 5. september 2020 kl. 11.00 klik her  

 Peder

 

 

 

16. august 2020

 Indkaldelse til møde i "Bådelauget Store Lo" lørdag den 5. september 2020 kl. 11.00 klik her  

 Peder

 "Stemmer fra fortiden, men stadig aktuelle"... Klik her

  =============================================================================== 

 

2019

Bådelauget "Stor Lo" holder møde ved Broen ved Store Lo

Lørdag den 12. sept. 2019  kl. 11.00

Mvh.

Peder

 

 

Bådelauget Store Lo indkalder til møde

 Lørdag den 14. september kl.11

Mødet holdes ved Store Lo (klik her)

 

 

 

 

Fra mødet i"Bådelauget Store Lo" lørdag den 8. sept.

Pga. hidsige regnbyger, blev mødet afholdt i Fælleshytten.

Der mødte 18 medlemmer frem hvoraf 3 var nye medlemmer som fik anvist pladser.

Vi talte om aktuelle problemer, herunder udfordringen ligenu: Tyverierne af både, motorer og fiskegrej, der foregår ved Store Lo pt, og der var mange forslag, hvoraf jeg ikke vil nævne dem der absolut vil gøre det meget ubehageligt at være "ubuden gæst" ved Loen.

Der er ikke tvivl om at nogle bådejere er klar til at gøre noget ved det.  

Det er jo naturligt "det gode grej" der stjæles, sådan vil det jo være, men det er absolut ikke i orden at nogen ikke kender forskel på dit og mit. Men måske kunne vi hver især tænke på hvor dyrt grej vi tør efterlade ved Loen, med den risko der er for tyveri. 

Der er jo også den mulighed at tage det gode grej med hjem så det ikke frister.

Det er måske en lidt kontroversiel tankegang.. men det skader ikke at tænke sig om.

Forskellige initiativer arbejdes der videre med.

Vi talte om hvem der må sejle i Store Lo og Vestfjorden...

Det ligger helt fast i følge Fredningskendelsen over Vestfjorden og Nymindestrømmen:

 Det er bådejere der har båd fastliggende ved ”Lille Mjøl” og ”Store Lo”, og bådejere som er medlemmer af Bådelauget ”Store Lo”, der må sejle i Loen og Vestfjorden, samt fiske langs sejlruten.

 

Vejret artede sig og mødet sluttede med en besigtigelse ved Loen.

Ref. Peder Mathisen

 

 

 

 

Udskriv møde indkaldelse til 8 sept. 2018

Til medlemmer og kommende medlemmer af

"Bådelauget Store Lo"

Der indkaldes til møde ved STORE LO lørdag den 8. september 2018 kl. 11.00.

Vi drøfter stort og småt.

Nyemedlemmer får anvist pladser.

Vel mødt.

PBV. 

Peder Mathisen

Torben Morel.

 

6. december 2017
Til medlemmer af Bådelauget Stor Lo
Vedr. kontingent 2017:
Sagen er at kasserer Torben jo har ligget underdrejet gennem længere tid, men er ved at være på højkant igen. Vi har talt om tidligere, at springe over opkrævningen i år, og så dobbelt næste år. Men vi har nu ændret den beslutning således at der kommer en opkrævning inden så længe for 2017, og så igen som normalt en opkrævning til august 2018.
Mvh. Peder
 

6. dec. 2017

Hvem må sejle og fiske i Vestfjorden?

Det er medlemmer af Bådelauget Stor Lo, der har båden fastliggende ved Stor Lo eller Lille Mjøl, der må sejle og fiske i vestfjorden.

(Læs tekst fra fredning af Ringkøbing Fjord her.) 

Det betyder at det er ulovligt at sejle og fiske i Vestfjorden, hvis man kommer med båden på en trailer og sætter den i Store lo for at sejle en tur. Det er de fastliggende medlemmer der må sejle og fiske.

Peder 

Hvor må jeg sejle og fiske i Vestfjorden ?

Vest Fjorden er Fredet, men har man båd liggende i Store Lo og ved Lille Mjøl, må man sejle i sejlrenden til Nymindestrømmen og fiske langs sejlrenden.

Man må ikke fiske med stang fra bredden eller vade net ud.

Se uddrag af fredningskendelsen her:

19. januar 2017

Hej i Bådelauget m. fl.

Dette er måske en helt overflødig servicemeddelelse.....

Fra sædvanligvis pålidelig kilde oplyses at fiskerikontrollen har planer om udvidet kontrol i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord....  Og der er vel ikke noget at komme efter??

Mvh.

Peder

Til medlemmer af ”Bådelauget Store Lo”

Mødeindkaldelse:

Lørdag den 10. september 2016 kl. 11.00 ved broen over Store Lo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til medlemmer af ”Bådelauget Store Lo”

 

 

Mødeindkaldelse:

 

Lørdag den 10. september 2016 kl. 11.00 ved broen over Store Lo.

Til medlemmer af ”Bådelauget Store Lo”

 

 

Mødeindkaldelse:

 

Lørdag den 10. september 2016 kl. 11.00 ved broen over Store Lo.

 

 

 

 

 

 

24. august 2015

 

Indkaldelse til møde i "Bådelauget Store Lo"

 

 

 

 

 

Til medlemmer af Bådelauget Stor Lo

Som besluttet på mødet i september samles vi på lørdag

den 14. marts kl. 10 ved Lo`en.

Det er "store oprydnings dag". Medbring evt. passende køretøjer og trailere. Det vil være fint hvis vi kan kan få "godset" afleveret på genbrugspladsen.

Vi ses

Peder Mathisen

 

 

 

Referat fra 6. september 2014

Ca. 25 medlemmer deltog i mødet.

Forskellige synspunkter blev luftet

Der blev vedtaget at kontingentet fremover er 150 kr.

Vi forsøger at indgå aftale om oprensning af Store Lo for en længere periode.

 Oprydningsdagen blev fastlagt til den lørdag den 14. marts kl.10.

 Ref. Peder 

 

Til medlemmer af ”Bådelauget Stor Lo”

 Mødeindkaldelse:        udskriv her

 Lørdag den 6. september 2014 kl. 11.00 ved broen over Store Lo.

 Det er ikke et møde med fast dagsorden, men en god lejlighed til at udveksle meninger, erfaringer og gode ideer. Samtidig kan vi få ryddet lidt op hvis der er behov for det

 Nye medlemmer vil på mødet få anvist de ledige pladser.

 Foreningen er vært ved en lille forfriskning og vi kan få en snak om ”det der rører sig”.

 Vi kar kigget lidt i krystalkuglen og ser at vi formodentlig skal have Loen renset op igen om 4-5 år (senest), hvis vi ønsker det niveau vi har nu.

Vi har godt 15.000 kr. i kassen pt. og vil til den tid have 35-40.000 kr. med det nuværende kontingent på 100. kr. Det kan vi ikke få arbejdet gjort for.

Derfor lægger vi op til en kontingentstigning når vi mødes den 6. september.

(nu er I advaret  :o))

 Velmødt til et hyggeligt møde.

 

På vegne af ”Bådelauget Stor Lo”

 Peder Mathisen                                              kasserer:  Torben Morel

Birkevej 14                                                                     Sandvadvej 20

8740 Brædstrup                                                              8765 Klovborg

75752313 / 30282508                                              75753200 / 42127385

Til bådejere med plads hos Jens Højhus:

 Bådleje for bådplads ved Jens Højhus kan betales til Carsten Lund, Store Mjøl nr. 4 (ved lodsejer Svend E. Sørensen)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Store oprydningsdag ved Loen

Lørdag den 15. marts var alle medlemmer af hus (næsten ) og der blev ryddet godt og grundigt op langs bredden og i rørene fra Jens Højhus` eng til broen.

3 trailere køre i pendulfart mellem genbrugspladsen og Store Lo. Oprydningen pyntede gevaldigt i området.

Der ligger både der ikke har været benyttet flere år. Vi vil gøre et forsøg på at finde de rette ejermænd, så de kan blive fjernet...

Dagen sluttede med "natmad" kl. 19 og god stemning. Rasmus og Søren bestod kokkeeksamen.

Tak for hjælpen til de fremmødte.

Peder Mathisen

Kø ved kassereren

Husk denne beslutning fra mødet i september

"Der blev besluttet at mødes til en oprydningsdag

lørdag den 15. marts 2014 kl. 13.30.

Der afsluttes med et lettere traktement i Fælleshuset (for egen regning)"

Kokkeparret Poul og Søren er gået i gang med forberedelserne.... vi ses.

Peder

 

Møde i Bådlauget Store Lo

Lørdag den 7. september kl. 11 var der indkaldt til medlemsmøde i Bådlauget Store Lo.

25 medlemmer mødte frem, her i blandt tidligere formand og nu æresmedlem Bent Pedersen sammen med fru Dorthe. Bent var i 1974 med til at starte Bådklubben sammen med Kjeld Tørnæs. De gjorde et kæmpe arbejde for at få klubben etableret og sørgede for tilladelse til oprensning så der kunne sejles ad Loen til Vestfjorden.

Senere var de involveret i udformningen af forslaget til fredning af Vestfjorden hvilket tydelig ses på resultatet af fredningen. Bådlaugets medlemmer må som de eneste sejle ad Store Lo gennem Vestfjorden til Nymindestrømmen. Medlemmerne må fiske langs sejlruten. Et privilegie vi nyder i fulde drag, og som samtidig forpligter os til at behandle naturen med respekt.  

Dejligt at møde Bent og Dorthe igen.

En del af vore nye medlemmer med bådplads hos Jens Højhus deltog i mødet. Velkommen i lauget til alle nye. Man havde allerede monteret numre på broerne. De nye numre er fra 51 til 70.

Der blev besluttet at mødes til en oprydningsdag lørdag den 15. marts 2014 kl. 13.30. Der afsluttes med et lettere traktement i Fælleshuset (for egen regning)

Mødet sluttede i god ro og orden.

Ref. Peder Mathisen

30282508

 

 

6. Juli 2013

ADVARSEL: Der er i det seneste døgn sket tyverier af bådmotorer fra både beliggende i Store Lo.

Bådejerne opfordres til at forankre motorerne forsvarligt og i øvrigt skærpe opmærksomheden omkring uvedkomnes færdsel ved Store Lo.

Bådlauget

Peder Mathisen

30282508

 

April 2013

I efteråret 2012 fik vi navne og adresser på bådejerne der har plads hos Jens Højhus. Vi besluttede dengang at vi fremover vil have et fælleskab hvor vi sparer op til vedligehold og oprensning af Store Lo. Opkrævningen til de "nye" skulle have været sendt ud, men det skete ikke af forskellige årsager.

Opkrævningen kommer i august 2013, sammen med indkaldelsen til et fællesmøde vi normalt holder en lørdag først i september -- formentlig 7. sept... herom senere.  

Peder Mathisen

30282508

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 19:59
Generalforsamling har modtaget 6
18.09 | 19:07
Snapsetur har modtaget 1
15.09 | 19:06
Bådelauget Store Lo har modtaget 1
23.08 | 11:35
ALARM/Hjertestarter har modtaget 5
Du kan lide denne side