Foreningen af hytteejere på Værnet

 

Fælleshytten aflyser Påskefrokosten ... klik her

 

Opdateret 2.april:

Kort over ny vandledning til Værnhytterne, der viser tappesteder og andre tilslutninger...

Kort over ny vandledning til Værnhytterne.... med tappesteder.

Tappesteder til Værnhytterne bliver ved følgede numre på tegningen:

Grønbjerg: nr. 14 og 17

Store Mjøl: nr. 19, 22 og 23  (måske også ved nr. 18, hvis muligt.)

Lille Mjøl: Eksisterende vandledning tilkobles ved nr. 21

Fremføring af ny vandledning på Tipper-halvøen påbegyndes umiddelbart efter Påske. 

Arbejdet tilstræbes gennemført i løbet af april måned af hensyn til ynglefuglene, men Corona Virus kan ændre planerne.

Der vil ikke være vand i hanerne i en periode i april. En mulig løsning kan blive et midlertidigt tappested ved Fahl Bro, hvor hovedmåleren sidder.

Nærmere om det senere....

Bestyrelsen

(Men så vidt vides er ingen, indtil nu, gået til pga. af vandmangel derude:-)

Peder

 

 

Ved du hvor du er ??

Hvis du får  brug for Brand og Redning ??

.. orientér dig inden ulykken!!!

 KLIK HER     KLIK HER   

Anbefaling 

Er du hytteejer eller går du tur blandt hytterne, og har brug for at tilkalde Brand og Redning, hvad gør du så ?

Ringer måske 112... som vi har lært vi skal...

Det første du bliver spurgt om er..

HVOR ER DU ?

Ved du hvor du er?... når du er på Værnet

Et kvalificeret gæt...90% kan ikke huske det, på trods af blå skilte med adressepunkter m. m.

Så Derfor:

Det kan kraftigt anbefales at downloade APP  112 til din mobiltelefon eller Ipad

 

 Har du installeret app112 i din telefon, og du aktiverer den, kan Politi, Brand og Redning se hvor du befinder dig.

Et godt råd: Place`r appen på forsiden i din telefon

Bestyrelsen

 

Grundlejen for alle Værnhytter i 2019 er: 

kr. 4676 incl. renovation...

(Skal være betalt inden 1.august)

Oplever hytteejerne på Værnet, at en anden grundlejepris for 2019 opkræves, er der råd og vejledning ved henvendelse til Hytteejerforeningen tlf. 30282508.

Vigtigt:

Det er oplyst fra nogle hytteejere, at man ikke har fået tilsendt opkrævning på grundleje for 2019. Er man blandt dem skal man indbetale 4676 kr. på det kontonr. der blev anvendt sidste år. Er man i tvivl kan grundejeren oplyse kontonr.

Bestyrelsen

 

Den  7. sept.

Det oplyses fra Værnet at vejen til Lille Mjøl igen er farbar.

Peder

 -----------------------------------------------

Den 6. sept.

Vedr. spærring af vejen til Lille Mjøl

Efter flere henvendelser fra Hytteejere, der meget forståeligt er ganske oprevet over blokeringen af vejen til Lille Mjøl, og med overvejelser om at anmelde sagen til Politiet, valgte bestyrelsen i eftermiddag at orientere politiet, der hurtigt tilkendegav at de tidligere var kontaktet ang. dette. 
Jeg orienterede om sagen set fra Hytteejerforeningens side.

Der blev oplyst at der ikke hersker tvivl om at rednings veje, som pågældende vej er, skal være farbare.

Politiet arbejder med sagen. Vi håber at vejen hurtig bliver farbar.

P.b.v. 

Peder

 __________________________

Den 5. sept.

Vejen til Lille Mjøl blev torsdag formiddag spærret. Vi kontaktede lodsejer Karen Sommer, der oplyste at vejen efter hendes opfattelse er en privat vej, hvilket Hytteejerforeningen absolut ikke er enig i.

Vi har kontaktet RK/SK Kommune og vi forventer at vejen igen er farbar i løbet af i dag (fredag)

Pva. Hytteejerforeningen

Peder 

---------------------------------

 

 

Grundlejen for alle Værnhytter i 2019 er: 

kr. 4676 incl. renovation...

(Skal være betalt inden 1.august)

Oplever hytteejerne på Værnet, at en anden grundlejepris for 2019 opkræves, er der råd og vejledning ved henvendelse til Hytteejerforeningen tlf. 30282508.

Vigtigt:

Det er oplyst fra nogle hytteejere, at man ikke har fået tilsendt opkrævning på grundleje for 2019. Er man blandt dem skal man indbetale 4676 kr. på det kontonr. der blev anvendt sidste år. Er man i tvivl kan grundejeren oplyse kontonr.

Bestyrelsen

--------------------------------

Se beslutningsreferat fra Generalforsamlingen 2019 her

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i

Foreningen af Hytteejere på Værnet

Lørdag den 13. juli kl. 13.30 i Sydladen.

Se indkaldelsen/dagsorden... klik her

Samme formiddag: Bueskydning for Børn... klik her. 

Møde med lodsejerne den 14. juni... klik her

 

Møde med Lodsejerne den 14. juni 2019  

Lodsejerne og Hytteejernes bestyrelse har holdt møde på Sdr. Bork Kro.

Deltagere:

Bestyrelsen: Torben Morel, Jan Lings, Jens Balle, Peter Bülow, Jan Howardy og Peder Mathisen. Afbud: Peder Christensen

Lodsejere: Mieke Terra, Kirsten Skovfoged, Helge Thomsen, Claus Sommer, Niels Jørgen Madsen, Henning Højhus og Svend E. Sørensen (forlod mødet ret hurtigt)

Afbud: Kim Bloch og Søren Christian Madsen

Fravær uden afbud: Karen Sommer og Mogens Kristoffersen

Dagsorden var at drøfte de fælles grænseflader vi har, og naturligvis at finde enighed, således at vi kan fortsætte det gode samarbejde.

Et af de grundlæggende emner er at vi i fællesskab beregner / aftaler det kommer års grundleje, som er baseret på nettopristallet + renovation.

Et vigtigt punkt er også gensidig orientering, primært vedr. hytterne og lokalområdet, således at risiko for myter og misforståelser minimeres.

Grundleje 2019 er beregnet til kr. 4300 + pristalsregulering 46 kr. I alt 4346 kr.

Dertil kommer renovation kr. 330. Samlet grundleje 2019 bliver kr. 4676

I 2018 indgik vi en aftale om at betale ekstra pr. hytte, som vores del af en ny vandledning.

Arbejdet er ikke påbegyndt. Starter formodentlig i August.

Gensidig orientering:

Niels Jørgen Madsen oplyste at prisen for jagten på Værnet i 2019 bliver kr. 2300 …altså uændret.

Mødet sluttede i god ro og orden, med yderlig gensidig orientering under indtagelse af klassisk dansk smørrebrød af høj klasse… + en lille èn.

Ref. Peder Mathisen

 

Grundleje 2018

4300 kr.+330 kr (renovation)= 4630 kr. for alle Hytteejere

-----------------------

Fra Hytteejerforeningens Generalforsamling

14. juli 2018

248 af Hytteejerforeningens 327 medlemmer mødte frem og støttede enstemmigt op om, at den kontrakt der er indgået med 7 lodsejere, er den der skal gælde for alle 327 Hytteejere. Også for dem der har hytter hos de 3 lodsejere der ikke er med i aftalen.

Hytteejerforeningen og de 7 lodsejere, har fremsendt ansøgning til Fredningsnævnet via Ringkøbing/Skjern Kommune, om dispensation fra fredningskendelsens § 9.2 der kræver enighed mellem alle 10 lodsejere og Hytteejerforeningen.

Ansøgningen går på at give dispensation til at ophøje kontrakten som 7 lodsejere og Hytteejerforeningen er enige om, til at gælde for alle 10 lodsejere efter princippet om et kvalificeret flertal hos lodsejerne.

Ansøgningen giver opsættende virkning for betaling af den grundleje de 3 lodsejere der står udenfor aftalen forlanger, hvorfor alle hytteejere, senest 1. august, skal betale:

4300 kr. i Grundleje

 + 330 kr. til Renovation

 I alt 4630 kr.

_______________________

Se dagsorden... med referat

_____________________

 

Reguleringsjagt på ræve

55 Jægere deltog i reguleringsjagten den 23. februar.

En rigtig god jagt i det fine vejr. Da jagten var slut lå der 3 ræve på paraden.  

Billeder fra dagen klik her

 

31. maj

Status omkring ny grundlejekontrakt:

 Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing / Skjern Kommune behandlede på mødet den 15. maj 2018, spørgsmålet om den manglende enighed om udarbejdelse af en standardlejekontrakt, mellem lodsejerne og Hytteejerforeningen på Værnengene.

 Beslutning:

Da Kommunen er myndighed på fredningen, besluttede udvalget, at håndhæve fredningens § 9.2 ud fra proportionalitetsprincippet, således at hytterne ikke kræves fjernet, og i stedet opfordre alle lodsejere og Hytteejerforeningen til at indgå forlig. Alternativt opfordres til, at Hytteejerforeningen og et kvalificeret flertal af lodsejerne, som er enige om et kontraktforslag, om at rette henvendelse til Fredningsnævnet om godkendelse af kontrakten.

---------------

Hytteejerforeningen har herefter igen forsøgt at få en aftale i stand med de 3 lodsejere, men uden resultat.

Derfor har Hytteejerforeningen sammen med de syv lodsejere vi er enige med, fremsendt en ansøgning til Ringkøbing / Skjern Kommune om, at rette henvendelse til Fredningsnævnet om godkendelse af kontrakten.

Bestyrelsen

 

Carsten Thomsen`s billede fra 2. Påskedag på Værnet

NYT Arkivmateriale

Ringkøbing/Skjern Kommunes arkivmateriale vedr. Værnhytterne er nu offentlig tilgængelig.

Klik her

Peder

Solopgang over Skjernenge dagen efter URD
Solnedgang over Holmsland
Solopgang over Bork Havn 7. aug. 2016
Solopgang over Bork Havn 7. aug. 2016

Sådan opretter du en genvej til www.Vaernhytter.dk på din iPhone

Sådan opretter du genvejene på din iPhone

For at komme i gang skal du gøre følgende:

1. Åbn Safari og find den hjemmeside du gerne vil oprette en genvej til.
2. Til at demonstrere har vi valgt techradar.com.
3. Når du er på siden skal du trykke på Del-knappen, som du finder miderst i bunden af skærmen markeret med en lille pil.
4. Nu får du følgende muligheder (sådan ser det ud med iOS6 – i ældre styresystemer fremkommer en liste med valg). Tryk på Føj til hjemmeskærm:
5. Du får nu mulighed for at navngive den side du er ved gemme og tryk herefter: ‘Tilføj’ i øverste højre hjørne:
6. Nu er hjemmesiden blev tilføjet til din iPhones hjemmeskærm og du kan enten vælge at lade den blive eller rykke den til en anden placering.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.03 | 20:56
Hytter til salg har modtaget 33
26.02 | 08:48
Reguleringsjagt 2020 har modtaget 3
21.02 | 21:39
Forside har modtaget 19
21.02 | 21:37
Værn-formænd på tur har modtaget 2
Du kan lide denne side