Foreningen af hytteejere på Værnet

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

Alle medlemmer af Foreningen af Hytteejere på Værnet samt lodsejere og andre samarbejdspartnere, ønskes en glædelig Jul og et godt Nytår.

Bestyrelsen

 9. dec 2018
Orientering fra Bestyrelsen                                                                 
Der har været stille i lang tid vedrørende lejeaftalen. Hytteejerforeningen har, som I nok husker, sendt en ansøgning den 24. maj 2018 til Fredningsnævnet, sammen med RKSK Kommune. Vi har søgt om dispensation fra § 9.2 i Fredningskendelsen, således at enighed med et kvalificeret flertal af lodsejerne skal gælde for alle. Det har vi ikke fået svar på endnu. Vi har den opfattelse at årsagen til ventetiden er at der arbejdes med sagen.
 
Før sommerferien anmeldte en lodsejer en hytteejer til Politiet i Ringkøbing, for ulovligt at have en hytte liggende på hans matrikel. Lodsejeren mente at hytten var ulovlig når hytteejern ikke ville skrive under på den kontrakt som lodsejer har sendt ham. Hytteejer har betalt 4630 kr. som alle andre, og lodsejer har modtaget beløbet.
Politiet i Ringkøbing har pr. brev meddelt at de afviser sagen, da der ikke er grundlag for en sigtelse mod hytteejeren. Han har efter Politiets opfattelse ikke gjort noget ulovligt.
P.b.v.
Peder Mathisen
 

Grundleje 2018

4300 kr.+330 kr (renovation)= 4630 kr. for alle Hytteejere

-----------------------

Fra Hytteejerforeningens Generalforsamling

14. juli 2018

248 af Hytteejerforeningens 327 medlemmer mødte frem og støttede enstemmigt op om, at den kontrakt der er indgået med 7 lodsejere, er den der skal gælde for alle 327 Hytteejere. Også for dem der har hytter hos de 3 lodsejere der ikke er med i aftalen.

Hytteejerforeningen og de 7 lodsejere, har fremsendt ansøgning til Fredningsnævnet via Ringkøbing/Skjern Kommune, om dispensation fra fredningskendelsens § 9.2 der kræver enighed mellem alle 10 lodsejere og Hytteejerforeningen.

Ansøgningen går på at give dispensation til at ophøje kontrakten som 7 lodsejere og Hytteejerforeningen er enige om, til at gælde for alle 10 lodsejere efter princippet om et kvalificeret flertal hos lodsejerne.

Ansøgningen giver opsættende virkning for betaling af den grundleje de 3 lodsejere der står udenfor aftalen forlanger, hvorfor alle hytteejere, senest 1. august, skal betale:

4300 kr. i Grundleje

 + 330 kr. til Renovation

 I alt 4630 kr.

_______________________

Se dagsorden... med referat

_____________________

 

31. maj

Status omkring ny grundlejekontrakt:

 Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing / Skjern Kommune behandlede på mødet den 15. maj 2018, spørgsmålet om den manglende enighed om udarbejdelse af en standardlejekontrakt, mellem lodsejerne og Hytteejerforeningen på Værnengene.

 Beslutning:

Da Kommunen er myndighed på fredningen, besluttede udvalget, at håndhæve fredningens § 9.2 ud fra proportionalitetsprincippet, således at hytterne ikke kræves fjernet, og i stedet opfordre alle lodsejere og Hytteejerforeningen til at indgå forlig. Alternativt opfordres til, at Hytteejerforeningen og et kvalificeret flertal af lodsejerne, som er enige om et kontraktforslag, om at rette henvendelse til Fredningsnævnet om godkendelse af kontrakten.

---------------

Hytteejerforeningen har herefter igen forsøgt at få en aftale i stand med de 3 lodsejere, men uden resultat.

Derfor har Hytteejerforeningen sammen med de syv lodsejere vi er enige med, fremsendt en ansøgning til Ringkøbing / Skjern Kommune om, at rette henvendelse til Fredningsnævnet om godkendelse af kontrakten.

Bestyrelsen

 

Stemningsfoto fra en dejlig pinseaften… Indsendt ad Carsten Thomsen
Carsten Thomsen`s billede fra 2. Påskedag på Værnet

NYT Arkivmateriale

Ringkøbing/Skjern Kommunes arkivmateriale vedr. Værnhytterne er nu offentlig tilgængelig.

Klik her

Peder

"Grimmerkarl" kalder Carsten Thomsen sit billede fra 2. Påskedag på Værnet

 _____________

Adressepunkter blandt hytterne

Adressepunkter kan anvendes når der skal rekvireres hjælp fra Brand og Redning, læge, politi mv.

Fælles for alle er adressen: Bork Mærsk, 6830 Nørre Nebel

Dertil kommer område og nr.

For.eks. Store Mjøl 8, Bork Mærsk, 6830 Nørre Nebel

eller       Lille Mjøl 3,  Bork Mærsk, 6830 Nørre Nebel

eller       Grønbjerg 7, Bork Mærsk, 6830 Nørre Nebel

Bemærk derfor det nr. som du er i nærheden af når der skal rekvireres hjælp fra for.eks. Alarm 112.

Tak til Ringkøbing/Skjern Kommune for den løsning vi til sidst fandt frem til ang. dette. Vi er yderst tilfredse med at der blev lyttet. Dette er den mest diskrete og funktionelle løsning af flere mulige. 

Bestyrelsen

 

27. juli 2016

Hjertestarter:

Hjertestarter ved stenhuset Tippervej 3, 6830 Nørre Nebel er nu på plads og klar til brug.

Bestyrelsen 

___________________________________________________

 

Solopgang over Skjernenge dagen efter URD
Solnedgang over Holmsland
Solopgang over Bork Havn 7. aug. 2016
Solopgang over Bork Havn 7. aug. 2016

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.12 | 06:55
Forside har modtaget 13
08.12 | 13:20
Hytter til salg har modtaget 19
25.09 | 16:15
Rapport om hytterne har modtaget 2
25.09 | 16:14
Diverse fotos har modtaget 4
Du kan lide denne side