Foreningen af hytteejere på Værnet

5. maj 2022 

Generalforsamling og Hyttefest 

i SYDLADEN

Altid nr. 2 lørdag i JULI

I år lørdag den 9. juli

Generalforsamling kl 13.30

Hyttefesten fra kl. 18.00

Forslag til generalforsamlingen senest 4 uger før

(Indkaldelse udsendens 4 uger før pr. mail eller post) 

 

20. februar 

Vedr. Hytter til salg... eller mere korrekt.... Hytter der ikke er til salg.... klik her

 

23. Dec.

Der skrives ofte at vandhaner/stophaner på Værnet er utætte....

Haner og stophaner er ikke utætte.

Fejlen opstår når brugere drejer på det håndtag ved jorden der åbner og lukker for stophanen.

Stophanen skal altid være enten helt åben eller helt lukket

Står stophanen i midterposition siver vandet op af røret

Når frosten kommer skal der lukkes for stophanen efter brug og lukkes op for vandhanen, så vandet løber ud af hanen.

Måske det skal læses flere gange 😊

Peder

 

 21. dec. 2021

TV Midtvest besøgte Værnhytterne  fredag den 27. Aug. 2021

Der blev optaget en del om Hytternes historie og flere hytteejere/familier blev besøgt, hvor der livligt blev fortalt om livet i og omkring hytterne gennem tiden.

Der er links til en kort udgave  (8 min.) og en lang udgave (21. min) herunder:

 Link herunder til den korte udsendelse sendt 12. sept. 2021: 

Fællesskab uden luksus - Programmer | TV MIDTVEST

 

Link herunder til hele udsendelsen sendt 22.Nov. 2021: 

Hytterne på Værnengene - | TV MIDTVEST

  

 

 27. Juli

Grundlejen for alle Værnhytter i 2021 er: 

kr. 4722-  og skal være betalt senest 31. juli.

 Bestyrelsen

-------------------------------------------------------  

 

Den 10. juli 2021

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen den 10. juli 2021 klik her

 

Den 13. Juni 2021

På et møde med lodsejerne den 11. Juni blev grundlejen 2021 for alle Værnhytter beregnet til:

kr. 4722 incl. renovation

Udover at beregne grundlejen for 2021 blev der orienteret om andre relevante fællesinteresser. 

Bestyrelsen

-------------------------------------

Nyt fra Fælleshytten

---------------------------------------

Indkaldelse til Generalforsamling 2021  

FORENINGEN AF HYTTEEJERE PÅ VÆRNET

 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

  Dagsorden kan udskrives klik her

 

Lørdag den 10. juli 2021 kl.13.30

 Mødeadresse:     Bork Hallen

 Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet.

 

Dagsorden:  

  1. Valg af dirigent   
  2. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om grundlejen v/formanden  
  3. Aflæggelse af regnskab. v/kassereren
  4. Indkomne forslag. 
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år. v/kassereren
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

(Der vælges formand i ulige år og kasserer i lige år. Disse vælges først. Herefter vælges menige medlemmer.)

På valg er: Peder Mathisen, formand (modtager genvalg), Peter Bylow (modtager genvalg) Peder Christensen  

7.   Valg af 1 revisor  

8.  Eventuelt. 

 Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Kvittering for betalt kontingent skal medbringes og forevises på forlangende. Ved skriftlig afstemning udleveres kun stemmesedler mod forevisning af gyldig kvittering (eks. netbank- eller postkvittering)

Husk derfor at betale kontingentet inden generalforsamlingen.

 P.b.v.  Peder MathisenTlf. 30282508    pedermathisen1@gmail.com

 

Hyttefesten er aflyst

 På grund af risiko for Coronasmittespredning, ser vi os nødsaget til at flytte Generalforsamlingen til Bork Hallen, samt  aflyse Hyttefesten

Dagsorden kan udskrives klik her

 

--------------------------------------

Vil du have brev pr. mail? 

Hytteejerforeningen vil gerne sende post til dig på mail, men det kan kun lade sig gøre hvis vi har din mailadresse. Hvis du ønsker at modtage indkaldelser/opkrævning for medlemskontingentet og anden post fra Hytteejerforeningen via mail, send da en mail til vaernhytter@gmail.com og vi registrerer din afsendermail...

Bestryrelsen

_____________________________________

 Klik her: "FÆLLESHYTTEN"  FJORDTUR med kaffe og rundstykker

lørdag den 10 Juli kl. 9.00

______________________________________________________

 30.maj 2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Hytteejerforeningen afholdes Lørdag den 10. Juli kl. 13.30 i Borkhallen

"Forslag, som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 4 uger før generalforsamling." (senest12. juni)

Hyttefesten er igen i år aflyst

Peder Mathisen, Formand, pedermathisen1@gmail.com

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

15. juni

I følgende link vises Naturklagenævnets afgørelelse for hytterne i 2004. Afgørelsen består af 6 pgrf. og er ret præcis. Det er den afgørelse der gælder for alle 327 hytter. Klik på linket herunder:

Herunder reduceret udg. kun om Værnhytterne

 Klik her

 

 

Bestyrelsen

7. Juni

 Vedr. Jørgen Knudsens billeder i FB-gruppen Værnengene

Jørn Knudsens unikke billede serier om hytterne, i denne gruppe, har meget effektfuldt fremhævet, at det fredningsforslag, fremsat af Egvad Kommune, Ringkøbing Amt, Skov- og Naturstyrelsen samt Danmarks Naturfredningsforening i 1995-96, også kom til at omfatte muligheden for bevarelse af Værnhytterne, havde sin berettigelse.
I arbejdsgruppen deltog Hytteejerforeningens daværende formand Kjeld Tørnæs godt assisteret af advokat Arne Påbøl Andersen
Fredningen blev endelig afgjort af Naturklagenævnet i 2004. Hytterne blev i denne afgørelse tålte, og dermed bevaringsværdige i det helt unikke landskab på Værnengene.
Med det in mente, har vi som Værnhytteejere, en bunden opgave i at passe på hytterne og vedligeholde dem som de var, da de blev opmålt og fotograferet i 1995. Arkivet findes i Ringkøbing/Skjern Kommune der også er tilsynsmyndighed.
Pas godt på Hytterne.
Hytteejerforeningen
 
8.maj 2021
Et nyt forsøg på at sammenklippe videoen fra DR-derude med Poul Thomsen fra 1987.

Desværre er det ikke lykkedes helt, da noget bliver gentaget flere gange, men det er jo bedre end noget er forsvundet.

Go`fornøjelse 

klik på Linket:  DR-derude på Værnet i 1987

 

 

15. Marts 2021 

Nyt indlæg fra Fælleshytten klik her...

...............

16. februar

(nok ikke aktuel mere men lader stå som "en husker" lidt endnu.)

 Vedr. drikkevand i den kolde vinter.

Flere vandhaner har været frosset, hvilket ikke burde ske når vi åbner og lukker rigtigt.

Læs herunder:

For at undgå hanerne fryser i streng frost, er den nemme måde at lade vandhanerne være åbne hele tiden, og kun åbne og lukke med stophanerne.

Efter du har tappet vand, skal du huske at lukke stophanen helt, ellers er de ikke tætte.

 Peder

 ------------------------------------------------------------------

112 appen lukker og slukker.

Skal der revireres hjælp fra Politi, Brand og Redning skal der tastes 112 på telefonen

Klikher...

 

 ________________________________________________

  ...............

Brug adressepunkter når der ønskes hjælp fra Politi, Brand og Redning

For fem år siden foranstaltede Hytteejerforeningen, sammen med Ringkøbing/skjern Kommune, at der blev registreret 20 adressepunkter (blå skilte) blandt hytterne, som kan opgives hvis man tilkalder hjælp fra politi, Brand og Redning.

Desværre kan vi konstatere at disse adressepunkter ikke opgives når der skal rekvireres hjælp. 

Når du opholder dig blandt Værnhytterne og har brug for hjælp fra Politi, Brand og Redning skal du ringe på telefonnr 112 og give følgende oplysninger om stedet du ringer fra.

Kommune: Ringkøbing/skjern

Vejnavn:  Store Mjøl, Lille Mjøl eller Grønbjerg + blå skilt nr.

Post Nr.:  6830  Nr.Nebel

Der findes altså kun 3 vejnavne blandt hytterne på Værnet.

De 3 navne er:

Store Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg.

Alle andre selvopfundne navne kendes ikke i det offentlige system.

 Peder

 http://pmsvejs.dk/Hytteforening/VTS_01_3.VOB

 Referat fra Generalforsamling 2020 klik

--------------------------------

Sidste rettidige betalingsdato for Grundleje kr. 4684 er: Fredag den 31. Juli 2020

 

11. juli

Grundleje 2020 for alle Værnhytter, aftalt på et fællesmøde med lodsejerne den 19. juni, og godkendt på Hytteejerforeningens Generalforsamling den 11. juli 2020, er

kr. 4684 incl. renovation og vand 

En enkelt eller måske to lodsejere, har desværre for vane at opkræve et andet og højere beløb i grundleje end det aftalte. Det er desværre også sket i år. Et andet beløb er ikke godkendt af Hytteejerforeningen, så det er kr. 4684 der i 2020 skal betales i grundleje, uanset hvilken lodsejer man har hytte hos.  

Bestyrelsen

   

10.juli

Der er igen udsendt opkrævninger fra en Lodsejer med forkerte beløb på grundlejen. Den aftalte Grundleje for 2020 oplyses på generalforsamlingen i morgen i Bork Hallen kl.13.30.  Bestyrelsen

 

 

Lidt historie for nye Hytteejere, og tilbageblik for de ældste inden Gf. 

Se mere fra historiebogen under "arkiv" 

Tilsynskommunen RK/SK`s retningslinjer for renovering af Værnhytter. klik 

Vedr. Generalforsamling herunder: 

20. juni    Vigtig ændring i indkaldelsen til Generalforsamlingen den 11. juli 2020

  

Mødet afholdes i:               Bork Hallen

                           Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet.

  

Indkaldelse Generalforsamling 2020 klik her

 

Kære medlemmer af Hytteejerforeningen

På et bestyrelsesmøde den 30/5 blev følgende besluttet...

 1. Hyttefesten aflyses.....

2. Generalforsamlingen afholdes i Bork Hallen

 Som alle andre i det danske samfund, skal  vi i Foreningen af Hytteejere på Værnet,  forholde os til de retningslinjer for større forsamlinger, som Regeringen og myndighederne  udsender i fht. Covid-19.

Derfor er Generalforsamlingen flyttet til Bork Hallen. 

 Bestyrelsen

 

Grundlejen for alle Værnhytter i 2019 er: 

kr. 4676 incl. renovation...

(Skal være betalt inden 1.august)

Oplever hytteejerne på Værnet, at en anden grundlejepris for 2019 opkræves, er der råd og vejledning ved henvendelse til Hytteejerforeningen tlf. 30282508.

Vigtigt:

Det er oplyst fra nogle hytteejere, at man ikke har fået tilsendt opkrævning på grundleje for 2019. Er man blandt dem skal man indbetale 4676 kr. på det kontonr. der blev anvendt sidste år. Er man i tvivl kan grundejeren oplyse kontonr.

Bestyrelsen

31. maj

Status omkring ny grundlejekontrakt:

 Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing / Skjern Kommune behandlede på mødet den 15. maj 2018, spørgsmålet om den manglende enighed om udarbejdelse af en standardlejekontrakt, mellem lodsejerne og Hytteejerforeningen på Værnengene.

 Beslutning:

Da Kommunen er myndighed på fredningen, besluttede udvalget, at håndhæve fredningens § 9.2 ud fra proportionalitetsprincippet, således at hytterne ikke kræves fjernet, og i stedet opfordre alle lodsejere og Hytteejerforeningen til at indgå forlig. Alternativt opfordres til, at Hytteejerforeningen og et kvalificeret flertal af lodsejerne, som er enige om et kontraktforslag, om at rette henvendelse til Fredningsnævnet om godkendelse af kontrakten.

---------------

Hytteejerforeningen har herefter igen forsøgt at få en aftale i stand med de 3 lodsejere, men uden resultat.

Derfor har Hytteejerforeningen sammen med de syv lodsejere vi er enige med, fremsendt en ansøgning til Ringkøbing / Skjern Kommune om, at rette henvendelse til Fredningsnævnet om godkendelse af kontrakten.

Bestyrelsen

 

Carsten Thomsen`s billede fra 2. Påskedag på Værnet

NYT Arkivmateriale

Ringkøbing/Skjern Kommunes arkivmateriale vedr. Værnhytterne er nu offentlig tilgængelig.

Klik her

Peder

Hytteejerforeningen ønsker alle medlemmer, lodsejere og øvrige samarbejdspartnere, en rigtig  Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

Tak for det gode samarbejde i den forløbne år.

Vi ser frem til at det fortsætter i det nye år.

P.B.V.

Peder 

Solopgang over Bork Havn 7. aug. 2016
Solopgang over Bork Havn 7. aug. 2016

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.04 | 14:59
Bestyrelse har modtaget 1
09.03 | 01:53
Ingen hytter tilsalg har modtaget 44
05.03 | 15:30
Diverse fotos har modtaget 18
16.02 | 12:26
Forside har modtaget 28
Du kan lide denne side