Foreningen af hytteejere på Værnet

En tur rundt blandt hytterne i Påsken viste at grusvejene nu er ved at nå en god standard. Tak for det.. og en venlig tanke til "vejmand" Claus Sommer.

Peder

 

Ved du hvor du er ??

Hvis du får  brug for Brand og Redning ??

.. orientér dig inden ulykken!!!

 KLIK HER     KLIK HER    KLIK HER 

Reguleringsjagt på ræve

55 Jægere deltog i reguleringsjagten den 23. februar.

En rigtig god jagt i det fine vejr. Da jagten var slut lå der 3 ræve på paraden.  

Billeder fra dagen klik her

 

"DR-Derude" på Værnet i 1985 Klik her

+ et klik her

 


   

Den 4. jan 2019

Kære medlemmer af Hytteejerforeningen

Godt Nytår.

Kort før Jul kom der svar på ansøgningen vi havde sendt til Fredningsnævnet 24. maj 2018, vedr. dispensation fra bestemmelsen om fuld enighed om en standard lejekontrakt.

Fredningsnævnet afviser at tage stilling til ansøgningen, med den begrundelse at det vil kræve en ny Fredningssag.

Dermed må vi jo konstatere at sagen er fastlåst, når ingen vil tage stilling til den løsning vi har foreslået.

Bestyrelsen arbejder videre i flere spor, men vi må jo erkende at en løsning ikke er lige foran.

Det er vigtigt at vi alle holder sammen og følger den aftale vi har indgået med de syv lodsejere, og som bestemt også bør gælde for de tre lodsejere der har valgt at stå udenfor. Det er jo i bund og grund den aftale samtlige lodsejere var med til at forhandle på plads 14. juni 2010, sammen med deres respektive advokater. Hvorfor den ikke er anvendelig nu må stå hen i det uvisse.

Det er vigtigt at I som hytteejere, og dermed medlemmer af Hytteejerforeningen, kontakter os hvis I er det mindste i tvivl, hvis der dukker noget op vedr. hytterne som I skal forholde Jer til.

Bestyrelsen er blevet bekendt med at der skal graves nye vandrør ned på hele Tipperhalvøen. Vi ved der er afholdt møde om sagen, som alle berørte parter har været inviteret til. De 327 Værnhytter er nok ikke berørte af det, når vi ikke var inviteret med til infomøde J

PBV.

Peder Mathisen

Grundleje 2018

4300 kr.+330 kr (renovation)= 4630 kr. for alle Hytteejere

-----------------------

Fra Hytteejerforeningens Generalforsamling

14. juli 2018

248 af Hytteejerforeningens 327 medlemmer mødte frem og støttede enstemmigt op om, at den kontrakt der er indgået med 7 lodsejere, er den der skal gælde for alle 327 Hytteejere. Også for dem der har hytter hos de 3 lodsejere der ikke er med i aftalen.

Hytteejerforeningen og de 7 lodsejere, har fremsendt ansøgning til Fredningsnævnet via Ringkøbing/Skjern Kommune, om dispensation fra fredningskendelsens § 9.2 der kræver enighed mellem alle 10 lodsejere og Hytteejerforeningen.

Ansøgningen går på at give dispensation til at ophøje kontrakten som 7 lodsejere og Hytteejerforeningen er enige om, til at gælde for alle 10 lodsejere efter princippet om et kvalificeret flertal hos lodsejerne.

Ansøgningen giver opsættende virkning for betaling af den grundleje de 3 lodsejere der står udenfor aftalen forlanger, hvorfor alle hytteejere, senest 1. august, skal betale:

4300 kr. i Grundleje

 + 330 kr. til Renovation

 I alt 4630 kr.

_______________________

Se dagsorden... med referat

_____________________

 

31. maj

Status omkring ny grundlejekontrakt:

 Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing / Skjern Kommune behandlede på mødet den 15. maj 2018, spørgsmålet om den manglende enighed om udarbejdelse af en standardlejekontrakt, mellem lodsejerne og Hytteejerforeningen på Værnengene.

 Beslutning:

Da Kommunen er myndighed på fredningen, besluttede udvalget, at håndhæve fredningens § 9.2 ud fra proportionalitetsprincippet, således at hytterne ikke kræves fjernet, og i stedet opfordre alle lodsejere og Hytteejerforeningen til at indgå forlig. Alternativt opfordres til, at Hytteejerforeningen og et kvalificeret flertal af lodsejerne, som er enige om et kontraktforslag, om at rette henvendelse til Fredningsnævnet om godkendelse af kontrakten.

---------------

Hytteejerforeningen har herefter igen forsøgt at få en aftale i stand med de 3 lodsejere, men uden resultat.

Derfor har Hytteejerforeningen sammen med de syv lodsejere vi er enige med, fremsendt en ansøgning til Ringkøbing / Skjern Kommune om, at rette henvendelse til Fredningsnævnet om godkendelse af kontrakten.

Bestyrelsen

 

Stemningsfoto fra en dejlig pinseaften… Indsendt ad Carsten Thomsen
Carsten Thomsen`s billede fra 2. Påskedag på Værnet

NYT Arkivmateriale

Ringkøbing/Skjern Kommunes arkivmateriale vedr. Værnhytterne er nu offentlig tilgængelig.

Klik her

Peder

Solopgang over Skjernenge dagen efter URD
Solnedgang over Holmsland
Solopgang over Bork Havn 7. aug. 2016
Solopgang over Bork Havn 7. aug. 2016

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.05 | 20:23
Diverse fotos har modtaget 9
26.04 | 08:31
Reguleringsjagt 2019 har modtaget 1
15.03 | 16:09
Grundejere har modtaget 1
06.01 | 15:02
Hytter til salg har modtaget 21
Du kan lide denne side